Nr.crt. Documentele de SECURITATE  ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
  Actele de infiintare
  Autorizatia de functionare
  Declaratia pe propria raspundere
  Certificat constatator
  Fise de evaluare riscuri pe posturi de munca
  Plan de prevenire si protectie
  Instructiuni proprii pe posturi de lucru
  Fisa postului pentru lucratori -cap. de SSM
  Contract colectiv de munca – cap. de SSM
  Regulament de ordine interioara – cap.de SSM
  Tematica instruirilor
  Testele de verificare pentru atestare interna
  Evidenta locurilor cu pericol grav si/sau iminent
  Buletin pentru determinare noxe
  Evidenta meseriilor care necesita autorizatii speciale
  Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare
  Fisa individuala de SSM
  Lista de acordare a EIP
  Lista de acordare a EM
  Plan de semnalizare
  Decizia de numire a lucratorului desemnat ssm
  Listele cu dotarea cu utilaje in regim ISCIR ale firmei
  Cartile tehnice ale utilajelor si echipamentelor in limba romana
  Graficul de reparatii ale echipamentelor tehnice
  Documentele care certifica calitatea si comformitatea EIP si EM
  Dosar de cercetare evenimente
  Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare
  Registrul unic de evidenta a accidentelor periculoase
  Registrul unic de evidenta a accidentelor cu ITM >3 zile
  Registrul unic de evidenta a accidentelor soldate cu deces
  Fisa de identificare riscuri si evaluarea lor
  Documentul cu declaratia politica pe linie SSM a firmei
C.S.S.M. (pentru colective > 50 de lucratori)